Procedura speciala cu privire la cererile de valoare redusa - Codul de procedura civila

Sediul materiei:  art.1025-1032 Cod procedura civila


Cererile ce se pot judeca in cadrul acestei proceduri speciale

Procedura speciala privitoare la cererile de valoare mica se poate aplica cererilor a caror valoare nu depaseste 10.000 de lei la data sesizarii instantei (fara dobanzi, cheltuieli de judecata, alte venituri accesorii).

Timbrarea cererii de valoare redusa

Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilăse timbrează cu 50 leidacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 150 leipentru cereri a căror valoare depăşeşte 2.000 lei

Cererile exceptate de a fi judecate in aceasta procedura speciala

- cererile din materia fiscala, vamala, administrativa, referitoare la raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice;

- cererile referitoare la:
              - starea civila si capacitatea persoanei fizice;
              - drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie;
              - mostenire;
              - insolventa, concordat preventiv;
              - procedurile privind lichidarea societatilor comerciale insolvabile si a altor persoane juridice;
              - asigurarile sociale;
              - dreptul muncii.

- inchirierea unor bunuri mobile (cu exceptia actiunilor privind creantele ce au ca obiect plata unor sume de bani);

- arbitraj;

- atingeri aduse dreptul la viata privata sau altor drepturi ce privesc personalitatea.

Caracterul alternativ al procedurii speciale privitoare la cererile de valoare redusa

Reclamantul poate alege intre procedura speciala si  procedura de drept comun.

La primul termen reclamantul poate sa ceara expres aplicarea procedurii speciale, chiar daca cererea a fost depusa initial pe dreptul comun.

Daca cererea nu indeplineste conditiile pentru a fi solutionata in cadrul procedurii speciale, instanta o va judeca conform dreptului comun, daca reclamantul nu isi retrage cererea.

Instanta competenta

Judecatoria este competenta sa solutioneze in prima instanta aceste cereri, solutionate in cadrul  procedurii speciale, prevazute in Noul Cod de Procedura Civila.

Calea de atac 

- apelul, la tribunal.


Hotararea judecatoreasca, pronuntata in cadrul solutionarii cererilor prin aceasta procedura speciala, se ataca doar cu APEL, la tribunal.

Declararea apelului se poate face in termen de 30 de zile de la comunicare, de catre partea interesata.

Declansarea procedurii speciale


- reclamantul completeaza un formular special si il depune/trimite la judecatoria competenta;
- formularul contine rubrici referitoare la identificarea partilor, valoarea pretentiilor, probele propuse, alte elemente necesare solutionarii cauzei);
- la formular se anexeaza de catre reclamant si copii de pe inscrisurile pe care intelege sa le foloseasca in fata instantei de judecata;
- ulterior, instanta poate cere informatii suplimentare de la reclamant; daca acesta nu se conformeaza solicitarilor instantei, cererea se anuleaza.


Desfasurarea procedurii speciale


- procedura se desfasoara in camera de consiliul, pe baza documentelor depuse de catre parti;
- partile se citeaza, daca instanta decide (din oficiu sau la solicitarea uneia sau ambelor parti) ca ele trebuie sa se infatiseze;
- daca instanta de judecata considera, desi s-a cerut acest lucru de catre una/ambele parti, ca nu este nevoie de citare, va motiva in scris respingerea acestei solicitari; refuzul instantei nu poate fi atacat separat;
- instanta de judecata va dispune trimiterea copiilor de pe formular si inscrisurile anexate acestuia paratului;
- in termen de 30 de zile de la comunicarea actelor, paratul poate trimite formularul de raspuns completat, la care va anexa inscrisurile cu ajutorul carora intelege sa se apere; acesta poate raspunde prin orice mijloc de proba, fara utilizarea formularului de raspuns;
- instanta, dupa primirea documentelor de la parat, va trimite copii reclamantului de pe acestea, inclusiv de pe cererea reconventionala, daca exista;
- la cererea reconventionala reclamantul poate sa raspunda tot intr-un termen de 30 de zile de la comunicare, in acest caz el avand calitatea inversa, de parat;

- cererea reconventionala care nu se poate solutiona in cadrul acestei proceduri speciale va fi disjunsa si judecata dupa regulile dreptului comun;

- instanta poate solicita informatii de la parti intr-un termen de maxim 30 de zile de la primirea raspunsului;

- instanta poate sa incuviinteze si alte probe, in afara de inscrisuri, cu exceptia celor care necesita cheltuieli exagerat de mari in raport cu valoarea obiectului cererii;

- obligatoriu, daca instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, acestea trebuie citate; partile trebuie incunostiintate despre consecintele nerespectarii dispozitiilor instantei.

Solutionarea cererii

- instanta se pronunta si redacteaza hotararea in maxim 30 de zile de la primirea informatiilor/ dezbaterea orala;

- hotararea primei instante este executorie de drept;

Cheltuielile de judecata


- partea ce cade in pretentii va fi obligata la cheltuieli de judecata, dace aceea ce a castigat solicita acest lucru;

Important! 
- nu se vor acorda partii ce a castigat cheltuieli de judecata ce nu au fost necesare sau cu o valoare prea mare, disproportionata, fata de cuantumul cererii.

Cautiunea

Pentru motive temeinice, instanta de apel (tribunalul) poate suspenda executarea silita, daca partea ce a cazut in pretentii consemneaza la dispozitia instantei o cautiune de 10% din valoarea contestata.

Hotararea data de catre instanta de apel este definitiva si se comunica partilor.