WORKSHOP : Măsuri eficiente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice