Forma contestatiei privind tergiversarea procesului civil. Procedura in fata instantei investite cu judecarea procesului.


Contestaţia privind tergiversarea procesului civil se formulează în scris şi se depune la instanţa învestită cu soluţionarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecăţii. 

Contestaţia privind tergiversarea procesului civil se poate face şi verbal în şedinţă, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele arătate de parte, în încheierea de şedinţă.Atentie!

Contestaţia privind tergiversarea cauzei civile nu suspendă soluţionarea cauzei.


Cine rezolva contestatia privind tergiversarea procesului civil?


Contestaţia privind tergiversarea procesului civil se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor.Solutii:


Contestaţia privind tergiversarea procesului civil apreciata ca fiind:


- întemeiată - completul de judecată pronunţă o încheiere nesupusă niciunei căi de atac, prin care ia de îndată măsurile necesare înlăturării situaţiei care a provocat tergiversarea judecăţii; contestatorului îi va fi comunicată, pentru informare, o copie a încheierii.


- neîntemeiată - completul de judecată o va respinge prin încheiere;  contestatorul poate face plângere împotriva solutiei în termen de 3 zile de la comunicareCine solutioneaza plangerea impotriva incheierii pronuntare intr-o contestatie privind tergiversarea procesului civil?Plângerea se depune la instanţa care a pronunţat încheierea, care o va înainta de îndată pentru soluţionare, împreună cu o copie certificată de pe dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare.


 Când procesul se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângerea se soluţionează de un alt complet al aceleiaşi secţii. Formularea plângerii nu suspendă judecata.


Încheierile  se motivează în termen de 5 zile de la pronunţare.Sediul materie: art. 524 Noul Cod de procedura civila.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!