Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat.


Reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat, în temeiul încheierii date de instanta de judecata sau, după caz, al hotărârii judecătoreşti de primă instanţă, prin care s-a admis cererea de înscriere, înainte de rămânerea definitivă a acesteia.

Justificarea înscrierii provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti, rămase definitivă.

Registratorul de carte funciară nu va putea dispune înscrierea dreptului, în temeiul uzucapiunii, dacă acesta a fost intabulat sau înscris provizoriu în folosul unei alte persoane, chiar după împlinirea termenului de uzucapiune; în cazul în care s-a făcut numai o notare, se va putea dispune înscrierea dreptului, fără ca înscrierea să fie opozabilă celui care a cerut notarea.


Important!

Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.

Sediul materiei: art.1052 Noul Cod procedura civila.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!