8 apr. 2013

Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat.


Reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat, în temeiul încheierii date de instanta de judecata sau, după caz, al hotărârii judecătoreşti de primă instanţă, prin care s-a admis cererea de înscriere, înainte de rămânerea definitivă a acesteia.

Justificarea înscrierii provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti, rămase definitivă.

Registratorul de carte funciară nu va putea dispune înscrierea dreptului, în temeiul uzucapiunii, dacă acesta a fost intabulat sau înscris provizoriu în folosul unei alte persoane, chiar după împlinirea termenului de uzucapiune; în cazul în care s-a făcut numai o notare, se va putea dispune înscrierea dreptului, fără ca înscrierea să fie opozabilă celui care a cerut notarea.


Important!

Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.

Sediul materiei: art.1052 Noul Cod procedura civila.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!

Apple iPhone 13 Pro Max de la Quickmobile, crucișătorul care sparge tiparele clasice smartphone

“Cand am testat  pentru prima oară un asemenea iPhone 13 Pro Max, nu mi-a venit sa cred cum arată și ce performanțe are. Nici tu nu vei cred...