Ordonanta de plata. Continutul cererii depuse in instanta. (art.1016 Noul Cod procedura civila)


Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde:

a) numele şi prenumele precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea, şi sediul creditorului;

b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;

c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;

d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;

e) semnătura creditorului.


La cerere se anexează:

- înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia;

- dovada comunicării somaţiei (sub sancţiunea respingerii cererii ca inadmisibilă).

Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum deblochez o usa? Cele mai eficiente metode de a deschide o usa blocata

MegaHost - locul unde domeniul meu web va fi ACASA!

Tu ce formatie nunta Bucuresti te-ai gandit sa angajezi pentru petrecere?