Workshop juridic: Forum legislativ - Noul Cod de Procedura Civila


Ii invit pe cei interesati sa ia parte la un workshop de mare actualitate, in care se vor discuta probleme extrem de arzatoare,  cu privire la modificarile de substanta  prezente in Noul Cod de Procedura Civila, care ne pun deja atatea probleme, noua, avocatilor.
Iata mai jos anuntul organizatorilor, de la Expert Audit Group, si temele ce se vor discuta cu acest prilej:

"FORUM LEGISLATIV
NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.

WORKSHOP - SCHIMBĂRI MAJORE ÎN PROCEDURA CIVILĂ. ASPECTE ŞI REGLEMENTĂRI FUNDAMENTALE. PERSPECTIVE PRACTICE.
06 februarie 2013, Bucureşti • Centrul de conferinţe – Hotel Intercontinental
LECTOR: Bogdan DUMITRACHE - Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil


PROGRAMA DE LUCRU A FORUMULUI:
1.Drept tranzitoriu. Schimbarea regulilor de aplicare în timp a legii procesuale. Implicaţii practice: „coabitarea” procedurii vechi cu procedura nouă.
2.Modificări relevante în proceduri accelerate de recuperare a debitelor: noua reglementare a ordonanţei de plată.
3.Procedura ofertei de plată şi consemnaţiuni: condiţii, procedura în faţa executorului.
4.Cercetarea procesului în cameră de consiliu, noutate a reglementării procesuale.
5.Preluarea, în Noul Cod de Procedură Civilă, a unor dispoziţii privind accelerarea judecăţii, introduse prin Legea nr.202/2010.
6.Detalierea regimului juridic al masurilor asigurătorii.
7.Titlurile executorii în reglementarea noului Cod de Procedură Civilă.
8.Noutăţi în executarea silită.
Eliminarea fazei învestirii cu formulă executorie.
Modificări în sistemul încuviinţarii executării silite, cu rol de favorizare a procedurii de executare.
Noua reglementare a suspendării executării silite. Diferenţe procedurale în executarea silită.
9.Poprirea. Rolul instituţiilor din sistemul bancar în cadrul procedurii popririi.
10.Consideraţii cu privire la calea de atac a apelului în noul Cod de procedură civilă.
11.Diferenţe procedurale în materia ordonanţei preşedinţiale, între vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă.
12.Ordonanţa de plată (somaţia): comunicare, necesitatea cererii prealabile, durata procesului, etc.
13.Procedura cu privire la cererile de valoare reduse: desfăşurarea procedurii.
14.Noţiunea de cercetare a procesului: administrarea probelor de către consilierii juridici.
15.Felurile apelului: diferenţe faţă de vechea reglementare.
16.Procedura de filtrare a recursurilor:definire.
17.Aspecte despre procedurile speciale în noul Cod de procedură civilă.
18.Analiza comparativă între vechiul Cod de Procedură Civilă şi Noul Cod de Procedură Civilă.
19.Dezbateri şi discuţii pe studii de caz.20.Alte teme de interes la cererea participanţilor.
TAXA PARTICIPARE - 350 RON (EXCLUSIV TVA) 
(Diplomă de participare, mapă de lucru, supot de curs)

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 04.02.2013,
la adresa de e-mail: office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.350234-313320

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978 
Coordonator - Loredana ILIE: 0753.025982"

Nu se precizeaza daca obtinem si puncte de pregatire profesionala, recunoscute de Baroul Bucuresti, dar workshopul ne este oricum util in activitatea noastra viitoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!