Ajutorul public judiciar - afla care sunt conditiile de acordare

Ajutorul public judiciar a fost gandit drept o facilitate pentru accesul liber la justitie si al celor cu posibilitati financiare reduse.

Daca in anul 2008, an in care criza incepea sa-si arate coltii taiosi, conditiile de acordare ale acestui tip de ajutor oferit de catre stat erau mai lejere, in prezent, prin modificarea  OUG nr.51/2008 prin Legea nr.251/2011, dreptul de a beneficia de ajutor public judiciar al persoanelor fizice cu venituri mici a fost limitat foarte mult.

Conditiile de acordare ale ajutorului public judiciar sunt in prezent urmatoarele:


1. ajutorul public judiciar se acorda doar persoanelor fizice care se afla intr-una dintre situatiile urmatoare:

- au domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sau intr-un alt stat al Uniunii Europene;
- sunt cetateni ai unui stat ce are o conventie cu tara noastra ce contine si reglementari referitoare la accesul international  la justitie; solicitantii trebuie sa isi aiba domiciliul pe teritoriul acelui stat

2. ajutorul public judiciar trebuie cerut printr-o cerere scrisa in fata instantelor de judecata sau a altor autoritati ce au atributii jurisdictionale romanesti;

3. ajutorul public judiciar  poate fi acordat in orice cauza civila, comerciala, administrativa, litigiu de munca (nu si in cazurile de natura penala);

4. veniturile nete/membru de familie ce se iau in considerare, atunci cand se apreciaza daca este cazul acordarii unui ajutor public judiciar, sunt cele din ultimele 2 luni, anterioare solicitarii acestuia;

5. ajutorul public judiciar se acorda diferentiat, functie de cuantumul veniturilor nete/membru de familie din ultimele 2 luni, dupa cum urmeaza:

- daca veniturile nete/membru de familie sunt sub 300 de lei - acoperirea sumei de catre stat  se face integral (dar nu mai mult de 10 salarii minime brute/economie, calculate in anul cand s-a adresat cererea de ajutor public judiciar);
- daca veniturile nete/membru de familie sunt sub 600 de lei - acoperirea sumei de catre stat se face in proportie de 50%;

6. persoana fizica interesata, poate solicita ajutorul public judiciar printr-o cerere scrisa, inclusiv in caile de atac, cerere care se depune fie la instanta a carei hotarare se ataca, fie, ulterior introducerii caii de atac, adresata instantei de judecata competente sa solutioneze respectiva cale de atac.


Ce se intelege prin "membru de familie"?


Prin termenul "membru de familie", in interpretarea legii de acordare a ajutorului public judiciar se intelege:

- sotul sau sotia solicitantului;
- copiii sau alti descendenti in linie dreapta, cu conditia sa fie minori sau majori de pana la  maxim 26 de ani (daca sunt in continuarea studiilor);
- alte persoane care locuiesc in mod obisnuit cu solicitantul si gospodaresc impreuna; copii minori sau majori de pana la 26 de ani (daca sunt in continuarea studiilor), daca se afla in intretinerea persoanei care cere ajutorul public judiciar.

Ce se intelege prin "venituri nete"?


In categoria veniturilor nete, care sunt luate in calcul la aprecierea necesitatii (sau nu) de a i se acorda unei persoane fizice ajutor public judiciar, daca a solicitat acest lucru, intra orice fel de venituri periodice (salarii, indemnizatii, onorarii, rente, pensii, rente, chirii etc) (vezi art.9 din OUG nr. 51/2008).

Pentru ce se acorda ajutorul public judiciar?

Ajutorul public judiciar se acorda pentru:

- plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii prin intermediul unui avocat numit sau ales (pentru ocrotirea sau realizarea unui drept sau interes legitim sau pentru prevenirea unui litigiu);

- plata expertului, traducatorului sau interpretului necesar in cursul procesului, daca a fost incuviintat de catre instanta sau autoritatea cu atributii jurisdictionale, in situatia in care suma trebuie platita, conform dispozitiilor legale, de catre solicitantul ajutorului public judiciar;

- plata onorariului executorului judecatoresc;

- scutirea, reducerea, esalonarea sau amanarea platii taxelor judiciare, in toate etapele procesului, inclusiv in faza de executare silita.

Precizari importante referitoare la ajutorul public judiciar:


Valoarea ajutorului public judiciar se poate acorda separat sau cumulat, dar nu poate depasi sub nicio forma cuantumul a 10 salarii minime brute/economie, calculate la nivelul anului in care a fost formulata cererea de acordare a acestuia.

Sumele oferite cu titlul de ajutor public judiciar trebuie restituite daca, prin solutionarea cauzei respective, printr-o hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul acestui tip de ajutor de stat dobandeste bunuri sau drepturi de creanta cu o valoare cumulata mai mare de 10 ori fata de suma ajutorului public judiciar avansat de catre stat.Atentie: Partea care a pierdut procesul si a beneficiat de ajutor public judiciar este obligata la restituirea sumelor avansate de catre stat!Sediul materiei:

Legea 251/2011 pentru modificarea OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila


Informatii suplimentare despre acest subiect puteti obtine scriind pe adresa:
giulieta info