Ordonanta presedintiala in Noul Cod de procedura civila


Sediul materiei: art. 998-1001 Cod procedura civila


Admisibilitatea ordonantei presedintiale - conditii:

- in favoarea reclamantului sa existe o aparenta de drept;

- sa existe necesitatea luarii unor masuri provizorii pentru :

a) pastrarea unui drept  ce s-ar pagubi prin intarziere;
b) prevenirea unor pagube iminente ce nu s-ar putea repara altfel;
c) inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu ocazia unei executari.


Caracterul ordonantei presedintiale:


Ordonanta presedintiala este vremelnica si executorie, masurile dispuse de catre instanta ramanand in vigoare pe intreaga durata precizata in hotararea judecatoreasca pronuntata in cauza (daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt) sau pana la solutionarea procesului pe fond.

Executarea masurilor dispuse de catre instanta se pot face fara somatie si fara trecerea vreunui termen, daca reclamantul cere acest lucru, iar judecator incuviinteaza admite respectiva solicitare.

Se poate introduce o cerere de ordonanta presedintiala chiar daca exista un proces in curs cu privire la fondul cauzei.


Ce masuri nu se pot dispune prin ordonanta presedintiala

Categorii de masuri ce nu se pot stabili de judecator:

- care sa solutioneze cauza pe fond;
- care sa faca imposibila restabilirea situatiei de fapt anterioare.


Unde se depune cererea de ordonanta presedintiala?


Cererea de ordonanta presedintiala se depune la instanta competenta sa solutioneza fondul cauzei in prima faza.


Procedura de solutionare a unei ordonante presedintiale


1. partile sunt citate in conformitate cu regulile prevazute la citarea in cauzele urgente;

2. paratul va primi alaturi de o copie de pe cererea de ordonanta presedintiala si un set al actelor depuse la dosar (tot in copie);

3. paratul nu este obligat sa depuna intampinare;

4. in cazuri foarte urgente, cererea de ordonanta presedintiala se poate judeca fara citarea partilor, chiar si in aceeasi zi cand a fost depusa, nemaifiind necesare nici macar concluziile partilor;

5. judecata cererii se face in toate cazurile de urgenta si cu precadere; nu se admit probe ce ar tergiversa luarea unei solutii rapide in cauza;

6. judecatorul poate amana pronuntarea cu maxim 24 de ore, calculate din momentul ramanerii in pronuntare, iar motivarea solutiei date nu poate depasi 48 de ore de la pronuntare;

7. cale de atac unica (daca prin legi speciale nu se prevede altfel): apelul.

Apelul se poate declara:

- in 5 zile de la pronuntare (daca s-a dat solutia fara citarea partilor);
- in 5 zile de la comunicare (daca s-a dat solutia cu citarea partilor).

8. instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului, daca partea interesata depune o cautiune.

Cuantumul cautiunii este fixat de catre instanta de apel.

9. apelul la solutia pronuntata se judeca de urgenta si cu precadere; intotdeauna cu citarea partilor; apelul se judeca si in situatia in care exista o judecata in curs asupra fondului cauzei;

10. impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la executare.

Cererea de ordonanta presedintiala se poate transforma in cerere de drept comun pana la inchiderea dezbaterilor in prima instanta, paratul fiind incunostiintat si citat cu aceasta mentiune.


Autoritatea de lucru judecat a ordonantei presedintiale


- are autoritate de lucru judecat asupra altei ordonante presedintiale doar daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt ce au justificat-o;

- nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului

Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.