Calitatea de reprezentant in procesul civil. Lipsa dovezii. Sanctiune. Termen invocare.


 Dacă instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor, sub sancțiunea anulării.

Important:

Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.