Care este procedura de stabilire a cautiunii judiciare in civil?


Instanţa va cita părţile în termen scurt, în camera de consiliu, şi va stabili de urgenţă cauţiunea, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Instanţa se pronunţă printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu hotărârea prin care s-a dispus asupra cauţiunii.

Când există urgenţă, instanţa va putea stabili cauţiunea şi fără citarea părţilor. În acest caz, cauţiunea se va depune numai în numerar, într-un termen stabilit de instanţă. Debitorului cauţiunii îi va fi comunicată încheierea prin care cauţiunea a fost stabilită, de la data acestei comunicări începând a curge termenul pentru plata cauţiunii.

Nedepunerea cauţiunii în termenul prevăzut la alin. anterior atrage desfiinţarea de drept a măsurilor în legătură cu care s-a dispus stabilirea cauţiunii.