30 mar. 2013

Cererea de recurs in procesul civil. Continut.

Cererea de recurs va cuprinde următoarele elemente:

- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii în favoarea căreia se exercită recursul, numele, prenumele şi domiciliul profesional al avocatului care formulează cererea ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi numele şi prenumele consilierului juridic care întocmeşte cererea; (dispoziţiile se aplică şi în cazul în care recurentul locuieşte în străinătate);

- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului;

- indicarea hotărârii (numar, data, instanta) care se atacă;

- motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;

- semnătura părţii sau a mandatarului părţii în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2) N.C.pr.civ., a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic.

 La cererea de recurs se vor mai ataşa:

dovada achitării taxei de timbru, conform legii;
- împuternicirea avocaţială/ delegaţia consilierului juridic.

Cea mai bună platformă magazin online a momentului: Blugento

Pandemia asta care pare că nu se mai sfârșește, uite că ne-a făcut și pe noi românii mai tradiționaliști un pic să înțelegem că viitorul nu ...