Coparticiparea procesuala in procesul civil, conform prevederilor Noului Cod de procedura civila


Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă:

- obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună;

- dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză;

- dacă între ele există o strânsă legătură.

Actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu le pot profita celorlalţi şi nici nu îi pot prejudicia.

Dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor ori pârâţilor, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviinţate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită şi celorlalţi. 

Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalţi, se va ţine seama de actele cele mai favorabile.

Reclamanţii sau pârâţii care nu s-au înfăţişat ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuşi să fie citaţi, dacă, potrivit legii, nu au termenul în cunoştinţă. 

Sediul materiei: art. 59-6o Noul Cod de procedura civila