Drepturile banesti ale martorului audiat intr-un proces civil

Drepturile banesti ale martorului audiat intr-un proces civil sunt prevazute in art. 326 din Noul Cod de procedura civila.

Conform prevederilor acestui articol, martorul are dreptul la rambursarea:


- cheltuielilor de transport, cazare şi masă dacă este din altă localitate;

- despăgubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obţinut dacă şi-ar fi exercitat profesia pe durata lipsei de la locul de muncă, prilejuită de chemarea sa în vederea ascultării ca martor, stabilite în raport cu starea sau profesia pe care o exercită, precum şi cu timpul efectiv pierdut.


Drepturile băneşti se asigură de partea care a propus martorul şi se stabilesc, la cerere (nu din oficiu!), de către instanţă, prin încheiere executorie.