Este posibila audierea in instanta civila a unor martori necitati?


Daca judecatorul a incuviintat administrarea probei cu martorul/martorii respectiv/i: 

Martorii pot fi ascultaţi chiar la termenul la care proba a fost încuviinţată sau la termenul fixat pentru administrarea probei, partea va putea aduce martorii încuviinţaţi chiar fără a fi citaţi.

Dacă partea se obligă să prezinte martorul la termenul de judecată, fără a fi citat, însă din motive imputabile aceasta nu îşi îndeplineşte obligaţia, instanţa va dispune citarea martorului pentru un nou termen.