Executare silita: Cine si cum se face identificarea bunurilor urmaribile


Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului şi, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în prezenţa:
- debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale; - a unei alte persoane majore care se află în acel loc;
- în lipsa acestora: în prezenţa unui agent al forţei publice;
a 2 martori asistenţi (în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege).

Identificarea bunurilor urmăribile şi efectuarea actelor de executare la domiciliul sau la sediul altei persoane decât cel al debitorului se pot face, în lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabilă a instanţei de executare.