31 mar. 2013

Executare silita: obligatiile alternative.

Sediul materiei: art. 675 din Noul Cod de procedura civila.


Dacă titlul executoriu cuprinde o obligaţie alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul judecătoresc va notifica debitorului să îşi exercite acest drept în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, sub sancţiunea decăderii.

Alegerea prestaţiei va fi făcută prin act scris care va fi notificat executorului judecătoresc, iar acesta îl va înştiinţa de îndată pe creditor despre alegerea făcută.
După expirarea termenului de 10 zile, dreptul de alegere trece asupra creditorului. Executorul judecătoresc îl va soma pe debitor, punându-i în vedere să execute prestaţia aleasă de creditor.

Șosete femei, scurte și colorate, pentru un plus de vitalitate!

Știai că și dacă cumperi un set de șosete scurte pentru femei “made in Romania” poți să ajuți la supraviețuirea afacerilor autohtone anul a...