In ce consta procedura perimarii, conform Noului Cod de procedura civila?

Conform art. 420 din Noul Cod de procedura civila:

- perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate


- judecătorul va cita de urgenţă părţile şi va dispune grefierului să întocmească un referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea;

- perimarea poate fi invocată şi pe cale de excepţie în camera de consiliu sau în şedinţă publică;

- perimarea cererii de chemare în judecată nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanţa de apel.