In ce situatie pot fi audiate rudele si afinii in procesul civil?


În procesele privitoare la filiaţie, divorţ şi alte raporturi de familie, se vor putea asculta şi rudele şi afinii (cu exceptia descendenţilor).