Inscrisul sub semnatura privata. Recunoastere si contestare in instanta civila.


Persoana căreia i se opune un înscris sub semnătură privată este obligata fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura, spune art. 301 din Noul Cod de procedura civilă.

Contestarea scrierii sau semnăturii poate fi făcută, la primul termen după depunerea înscrisului, sub sancţiunea decăderii.

Moştenitorii sau succesorii în drepturi ai aceleia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor.