30 mar. 2013

Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă

Conform art. 478 din Noul Cod de procedura civila:


Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe.


Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare.

Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.


În apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.

Părţile pot însă să expliciteze pretenţiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanţe.

In apel se vor putea cere dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri ivite după darea hotărârii primei instanţe şi va putea fi invocată compensaţia legală.

Cea mai bună platformă magazin online a momentului: Blugento

Pandemia asta care pare că nu se mai sfârșește, uite că ne-a făcut și pe noi românii mai tradiționaliști un pic să înțelegem că viitorul nu ...