Locul si timpul in care se poate face executarea silita


Executarea silită se efectuează, după caz:

- la locul unde debitorul realizează venituri;
- la locul unde se găsesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmăririi, 

dacă legea nu dispune altfel.

Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 şi nici după ora 20,00.

Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de executare, prin încheiere executorie care nu e supusă căilor de atac.

Excepţie: executarea începută va putea continua în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de ora 22,00, iar în zilele următoare, tot in intervalul 6,00-20,00.