Numirea expertului intr-un proces civil. Procedura.


Noul Cod de procedura civila stabileste procedura de numire a expertilor in articolul 331.

Conform acestuia:Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor, ei se vor numi de către instanţă, prin tragere la sorţi, de pe lista întocmită şi comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidenţa sa şi autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare.

Încheierea de numire a expertului va stabili:

- obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunţe;

- termenul în care trebuie să efectueze expertiza;

- onorariul provizoriu al expertului

- avansul pentru cheltuielile de deplasare (daca e necesar). 

Instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi termenul necesar efectuării expertizei. 

Poziţia părţilor va fi consemnată în încheiere.

În funcţie de poziţia expertului şi a părţilor, instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei.

Dovada plăţii onorariului se depune la grefa instanţei de partea care a fost obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul stabilit de instanţă. Onorariul poate fi majorat ulterior.