O autoritate/institutie publica poate refuza prezentarea unui inscris in instanta civila? Situatii.

Autoritatea sau instituţia publică deţinătoare are dreptul să refuze trimiterea înscrisului când acesta se referă la:

- apărarea naţională;

- siguranţa publică;

- relaţiile diplomatice.

 Extrase parţiale vor putea fi trimise dacă niciunul dintre aceste motive nu se opune.