Recunoasterea de plin drept a unei hotarari straine in Romania. Cazuri.

O hotărâre straina este recunoscuta de plin drept în România, dacă se referă la:

- statutul personal al cetăţenilor statului unde a fost pronunțată;

- dacă, fiind pronunțată într-un stat terţ, a fost recunoscută mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, a fost pronunțată în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu este contrară  ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare.