30 mar. 2013

Recurs civil nemotivat. Sanctiune.


Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii.

Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 din N.C.pr.civ.

Dacă legea nu dispune altfel, motivele de casare care sunt de ordine publică pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.

Cea mai bună platformă magazin online a momentului: Blugento

Pandemia asta care pare că nu se mai sfârșește, uite că ne-a făcut și pe noi românii mai tradiționaliști un pic să înțelegem că viitorul nu ...