30 mar. 2013

Recurs civil nemotivat. Sanctiune.


Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii.

Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 din N.C.pr.civ.

Dacă legea nu dispune altfel, motivele de casare care sunt de ordine publică pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.

Șosete femei, scurte și colorate, pentru un plus de vitalitate!

Știai că și dacă cumperi un set de șosete scurte pentru femei “made in Romania” poți să ajuți la supraviețuirea afacerilor autohtone anul a...