Reprezentantul legal poate fi chemat la interogatoriu in procesul civil?

Da, conform art. 353 din Noul Cod de procedura civila, reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cel care asistă persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi chemat personal la interogatoriu  în legătură cu actele încheiate şi faptele săvârşite în această calitate.