Sfat juridic: Conventii asupra probelor

Convenţiile asupra admisibilităţii, obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile, cu excepţia:

 celor care privesc drepturi de care părţile nu pot dispune;

- a celor care fac imposibilă ori dificilă dovada actelor sau faptelor juridice;

- contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.