Sfat juridic: Despre cererea reconventionala


Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze cerere reconvenţională.
În cazul în care pretenţiile formulate prin cerere reconvenţională privesc şi alte persoane decât reclamantul, acestea vor putea fi chemate în judecată ca pârâţi.
Cererea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de chemare în judecată.
Cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.
Cererea reconvenţională se comunică reclamantului şi, după caz, persoanelor prevăzute la alin. (2) pentru a formula întâmpinare. 
Când reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată, cererea reconvenţională se va depune cel mai târziu până la termenul ce se va încuviinţa pârâtului în acest scop, dispoziţiile alin. (5) fiind aplicabile.
Reclamantul nu poate formula cerere reconvenţională la cererea reconvenţională a pârâtului iniţial. (art.209 Cod procedura civila)

Postări populare de pe acest blog

Cum deblochez o usa? Cele mai eficiente metode de a deschide o usa blocata

MegaHost - locul unde domeniul meu web va fi ACASA!

Tu ce formatie nunta Bucuresti te-ai gandit sa angajezi pentru petrecere?