Sfat juridic: Obiectul probei si mijloacele de proba, conform art.250 din Noul Cod de procedura civila

Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin:
- înscrisuri;
- martori; 
- prezumţii;
- mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu; 
- expertiză; 
- mijloacele materiale de probă; 
- cercetarea la faţa locului; 
- orice alte mijloace prevăzute de lege.