Sfat juridic: Preschimbarea termenului (art.230 Cod procedura civila)

Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi

Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 

Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat.