Sfat juridic: Refuz prezentare inscris. Consecinte.

Art 295 din Codul de procedura civila precizeaza urmatoarele:


Dacă:

- partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisului;

- dacă reiese din dovezile administrate că a ascuns înscrisul ori l-a distrus;

- dacă, după ce s-a dovedit deţinerea înscrisului, nu se conformează ordinului dat de instanţă de a-l înfăţişa,


 instanţa va putea socoti ca dovedite afirmaţiile făcute cu privire la conţinutul acelui înscris de partea care a cerut înfăţişarea.