13 mar. 2013

WORKSHOP —Măsuri eficiente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice


Pentru cei interesati un anunt important:

WORKSHOP —Măsuri eficiente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea
sistemului achiziţiilor publice 

04 APRILIE 2013, BUCUREŞTI, CENTRUL DE CONFERINŢE – HOTEL INTERCONTINENTAL


SUNT INVITAŢI:
Specialişti din cadrul A.N.R.M.A.P.
Viorel Pârvu  - Preşedinte complet C.N.S.C
 Gelu Cazan  - Specialist, practician în achiziţii publice
Av. Călin Alexe - Mihăilă şi Asociaţii

ANALIZĂ ŞI DEZBATERI PRIVIND:
• Acte normative naţionale şi europene, incidente şi reguli de prevalare;

• Reguli de transparenţă/ Metode de accelerarea termenelor
• Instrumente manageriale legale şi oportune în materia achiziţiilor publice – noutăţi legislative.
• Proceduri şi modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice – practica europeană aplicabilă în România.
• Documentaţia de atribuire. Procedura de validare a acesteia de catre ANRMAP.
• Întocmirea ofertei. Analiza şi evaluarea ofertelor. Desemnarea ofertei căştigătoare - metode de rezolvare a situaţiilor în care oferta depăşeste valoarea estimată a contractului.
• Acordul Cadru. Stabilirea clauzelor contractului. Acte adiţionale. Documente constatatoare. Modificări.
• Publicitatea – Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP. Procedurile online.
• Căi de atac: CNSC şi/sau instanţa. Măsuri de evitare a contestaţiilor.
• Completări legislative şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor.
• Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).
• Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice;
• Modalităţi de prevenire a neregulilor - chei de verificare, privind:
- Verificarea documentaţiei de atribuire şi notelor justificative de către ANRMAP – implicaţii;
- Stabilirea corectă a criteriilor de calificare şi selecţie, precum şi a factorilor de evaluare;
- Diferenţiere criterii de calificare, criterii de selecţie, factori de evaluare; Modificare criterii de calificare şi/sau factori de evaluare
- Solicitarea şi răspunsul la clarificări
- Evaluarea ofertelor tehnice şi financiare cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale;
- Încadrarea ofertelor ca inacceptabile şi/sau neconforme;
• Analiză şi interpretări legislative la solicitarea participanţilor:
WORKSHOP: Soluţii şi interpretări privind noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice - OUG nr.77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
• Jurisprudenţa naţională (CNSC) şi europeana (Curţea Europeană de Justiţie).

TAXĂ PARTICIPARE - 350 RON (exclusiv TVA ) 
(se asigură mapă de lucru, diplomă de participare, pauze de cafea şi lunch)

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 01.04.2013, 
la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.350234-313320.

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978 
Coordonator - Loredana ILIE: 0753.025982 

Șosete femei, scurte și colorate, pentru un plus de vitalitate!

Știai că și dacă cumperi un set de șosete scurte pentru femei “made in Romania” poți să ajuți la supraviețuirea afacerilor autohtone anul a...