WORKSHOP —Măsuri eficiente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice


Pentru cei interesati un anunt important:

WORKSHOP —Măsuri eficiente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea
sistemului achiziţiilor publice 

04 APRILIE 2013, BUCUREŞTI, CENTRUL DE CONFERINŢE – HOTEL INTERCONTINENTAL


SUNT INVITAŢI:
Specialişti din cadrul A.N.R.M.A.P.
Viorel Pârvu  - Preşedinte complet C.N.S.C
 Gelu Cazan  - Specialist, practician în achiziţii publice
Av. Călin Alexe - Mihăilă şi Asociaţii

ANALIZĂ ŞI DEZBATERI PRIVIND:
• Acte normative naţionale şi europene, incidente şi reguli de prevalare;

• Reguli de transparenţă/ Metode de accelerarea termenelor
• Instrumente manageriale legale şi oportune în materia achiziţiilor publice – noutăţi legislative.
• Proceduri şi modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice – practica europeană aplicabilă în România.
• Documentaţia de atribuire. Procedura de validare a acesteia de catre ANRMAP.
• Întocmirea ofertei. Analiza şi evaluarea ofertelor. Desemnarea ofertei căştigătoare - metode de rezolvare a situaţiilor în care oferta depăşeste valoarea estimată a contractului.
• Acordul Cadru. Stabilirea clauzelor contractului. Acte adiţionale. Documente constatatoare. Modificări.
• Publicitatea – Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP. Procedurile online.
• Căi de atac: CNSC şi/sau instanţa. Măsuri de evitare a contestaţiilor.
• Completări legislative şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor.
• Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).
• Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice;
• Modalităţi de prevenire a neregulilor - chei de verificare, privind:
- Verificarea documentaţiei de atribuire şi notelor justificative de către ANRMAP – implicaţii;
- Stabilirea corectă a criteriilor de calificare şi selecţie, precum şi a factorilor de evaluare;
- Diferenţiere criterii de calificare, criterii de selecţie, factori de evaluare; Modificare criterii de calificare şi/sau factori de evaluare
- Solicitarea şi răspunsul la clarificări
- Evaluarea ofertelor tehnice şi financiare cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale;
- Încadrarea ofertelor ca inacceptabile şi/sau neconforme;
• Analiză şi interpretări legislative la solicitarea participanţilor:
WORKSHOP: Soluţii şi interpretări privind noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice - OUG nr.77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
• Jurisprudenţa naţională (CNSC) şi europeana (Curţea Europeană de Justiţie).

TAXĂ PARTICIPARE - 350 RON (exclusiv TVA ) 
(se asigură mapă de lucru, diplomă de participare, pauze de cafea şi lunch)

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 01.04.2013, 
la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.350234-313320.

Director eveniment - Nadina COJOCARU: 0753.025.978 
Coordonator - Loredana ILIE: 0753.025982