Exceptia litispendentei in procesul civil (art. 138 Noul Cod procedura civila)


DEFINIRE EXCEPTIE LITISPENDENTA

Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru:

- aceeaşi cauză;

- acelaşi obiect;

- de aceeaşi parte,

înaintea mai multor instanţe competente sau chiar înaintea aceleiaşi instanţe, prin cereri distincte.

INVOCARE

Excepţia litispendenţei poate fi invocată de către părţi sau de instanţă din oficiu în orice stare a procesului în faţa instanţelor de fond.

Când instanţele sunt de acelaşi grad, excepţia se invocă înaintea instanţei sesizate ulterior
Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanţe învestite.

Când instanţele sunt de grad diferit, excepţia se invocă înaintea instanţei de grad inferior
Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanţei de fond mai înalte în grad.

ATACAREA SOLUTIEI PRONUNTATE LA RIDICAREA EXCEPTIEI DE LITISPENDENTEI

Încheierea prin care s-a soluţionat excepţia poate fi atacată numai odată cu fondul.


La fel se intampla şi atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiaşi instanţe.

Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanţelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluţionarea recursului.