Oferta de plată în fata instantei - prevederi in Noul Cod de procedura civila


Oferta de plată poate fi făcută şi în timpul procesului:

- în faţa oricărei instanţe;

-  în orice stadiu al judecăţii. 

Prin încheiere, creditorul este pus în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul.

 Dacă creditorul este prezent şi primeşte prestaţia datorată, liberarea debitorului se va constata prin încheiere.

In situatia in care creditorul lipseşte sau refuză primirea prestaţiei, debitorul va proceda la consemnarea sumei, iar recipisa de consemnare va fi pusă la dispoziţia instanţei, care, prin încheiere, va constata liberarea debitorului.
Încheierile  se atacă numai odată cu fondul, cu excepţia celor date în recurs, care sunt definitive.