C0MPETITIA (autoare Camen Bulubasa)


Ideea de COMPETIŢIE aparţine celor care deţin PUTEREA!
Cumva oamenii au acceptat-o ca necesară, potenţiatoare de creativitate şi inventivitate. 

Datorită slăbiciunilor omeneşti, ea a ajuns să îndrepte indivizii spre alegeri în care tot mai mulţi în acţiunile lor confundă scopul cu mijloacele. 

Legile prin care societatea încearcă să guverneze şi să apere atȃt indivizii care o compun, cȃt şi acţiunile lor, nu fac faţă transformărilor şi sensului în care au ales oamenii să evolueze, datorită locului pe care sunt siliţi să-l ofere competiţiei în viaţa de zi cu zi.

Întrecerea omului cu omul îl antrenează pe acesta într-o confruntare care pune în pericol adevăratele valori umane, deşi motivele care îl provoacă sunt de cele mai multe ori pur comerciale, fără o legătură reală cu valoarea. 

Promovarea lăcomiei şi amplificarea în om a acelor motivaţii care încurajează întrecerea lui cu semenii săi provoacă atȃt omului, cȃt şi Omenirii, suferinţe devastatoare care au drept rezultat subminarea sănătăţii şi distrugerea calităţii vieţii. 

Din frică, agitȃndu-se peste măsură, omul nu mai reflectează , renunţă să-şi mai folosescă capacităţile specific umane şi în cele din urmă uită să mai fie om. 

Dorinţa fiinţei umane de a cȃştiga cu orice preţ dezvăluie mutaţia petrecută în sistemul ei de valori, iar realitatea tristă a noii ei deveniri în care cȃştigul este mai important decȃt lupta, decȃt adevăratele valori umane, măsoară gradul de degradare al fiinţei umane însumată la nivel de Omenire. 

Pe terenul competiţiei agresivitatea concurenţilor riscă să se manifeste la cote înalte, dacă aceştia nu au capacitatea de a-şi însuşi atȃt regulile scrise, cȃt şi pe cele nescrise ale echităţii şi egalităţii între indivizi. 

In acest context zidul dintre bine şi rău se prăbuşeşte, acţiunile umane binevoitoare riscă să provoace suferinţă, iar aparenţa, ascunzȃndu-şi cu ingeniozitatea falsitatea şi manifestȃndu-se cu valoarea adevărului, investeşte minciuna cu puterea realităţii.

Cȃnd acţiunile binevoitoare provoacă suferinţă singura soluţie care pare să rezolve criza pare să fie... FURIA.

Carmen Bulubasa
arhiva Revista Rostiri