29 mar. 2013

Cand se poate relua o cauza civila suspendata?


Judecata cauzei suspendate se reia:

- prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părţi, când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor;

- prin cererea de redeschidere a procesului, făcută cu arătarea moştenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar ori, după caz, a părţii interesate, a lichidatorului, a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar, în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 1-6:


  • - prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora;
  • - prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi, până la numirea tutorelui sau curatorului;
  • - prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi, survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar;
  • - prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator;
  • - când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului;
  • - prin deschiderea procedurii insolvenţei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar;- în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 7, după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;

- prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Șosete femei, scurte și colorate, pentru un plus de vitalitate!

Știai că și dacă cumperi un set de șosete scurte pentru femei “made in Romania” poți să ajuți la supraviețuirea afacerilor autohtone anul a...