Hotararea (incheierea) de suspendare in procesul civil.


Instanţa se va pronunţa prin încheiere asupra suspendării judecării procesului.

Incheierea  poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară. 

nd suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărârea este definitivă.

Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului:

- împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea;

- împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.