Executarea provizorie judecatoreasca a hotararilor civile


Instanţa poate încuviinţa executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte ori va considera că:
măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului;
- neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor.

Instanţa îl va putea obliga pe creditor la plata unei cauţiuni, în condiţiile art. 718 alin. (2) şi (3) din Noul Cod de procedura civila.

Executarea provizorie nu se poate încuviinţa:

1. în materie de strămutare de hotare, desfiinţare de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă;

2. când prin hotărâre se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciară.

Cererea de executare provizorie se va putea face în scris, precum şi verbal în instanţă până la închiderea dezbaterilor.

Dacă cererea a fost respinsă de prima instanţă, ea poate fi făcută din nou în apel.