30 mar. 2013

Ordinea exercitarii cailor de atac in procesul civil.


Căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului.

În cazul hotărârilor susceptibile de apel, dacă acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. 

Totuși, o hotărâre susceptibilă de apel şi de recurs poate fi atacată, înăuntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instanţa care ar fi fost competentă să judece recursul împotriva hotărârii date în apel, dacă părţile consimt expres, prin înscris autentic sau prin declaraţie verbală, dată în faţa instanţei a cărei hotărâre se atacă şi consemnată într-un proces-verbal. În acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Căile extraordinare de atac pot fi exercitate şi concomitent, în condiţiile legii. Recursul se judecă cu prioritate.

Apple iPhone 13 Pro Max de la Quickmobile, crucișătorul care sparge tiparele clasice smartphone

“Cand am testat  pentru prima oară un asemenea iPhone 13 Pro Max, nu mi-a venit sa cred cum arată și ce performanțe are. Nici tu nu vei cred...