In ce conditii se poate lua act de o tranzactie civila?

Conform art. 438 din Noul Cod de procedura civila:


- Părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească tranzacţia lor.

- Dacă părţile se înfăţişează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.
- Dacă părţile se înfăţişează într-o altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.