Obligativitatea si opozabilitatea unei hotarari judecatoresti


Hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai între părţi şi succesorii acestora.

Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condiţiile legii, dovada contrară.