Inlocuirea unui martor in procesul civil. Cazuri.

Înlocuirea martorilor nu se va încuviinţa decât în caz de:

- moarte;

- dispariţie;

- alte motive bine întemeiate.

Noua lista cu numele martorului/martorilor se va depune sub sancţiunea decăderii, în termen de 5 zile de la încuviinţare.