Inscrisul recognitiv a unei datorii anterioare. Prevederi in Noul Cod de procedura civila.

 Înscrisul de recunoaştere sau de reînnoire a unei datorii preexistente face dovadă împotriva:

- debitorului;

- moştenitorilor sau succesorilor săi în drepturi,


dacă aceştia nu dovedesc, prin aducerea documentului originar, că recunoaşterea este eronată sau inexactă.