Lipsa aparare in procesul civil. Amanare judecata (motive)


Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, la cererea părţii interesate, excepţional, doar pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.

Când instanţa refuză amânarea judecăţii pentru acest motiv, aceasta va amâna la cererea părţii interesate pronunţarea, în vederea depunerii de concluzii scrise.