Renuntarea la judecata civila. Efecte.


Renunţarea la judecată, în cazul unui proces civil, a unuia dintre reclamanţi nu este opozabilă şi celorlați  reclamanţi.

Renunţarea produce efecte doar faţă de părţile în privinţa cărora a fost făcută şi nu afectează cererile incidentale care au caracter de sine stătător.