sfat juridic: Estimarea duratei cercetarii procesului civil.


La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen optim şi previzibil. 

Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere.


Pentru motive temeinice, ascultând părţile, judecătorul va putea reconsidera durata initial precizata.