Sfat juridic: Locul cercetarii procesului.


Cercetarea procesului are loc în faţa judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea părţilor. 

În căile de atac cercetarea procesului, dacă este necesară, se face în şedinţă publică.