Suspendare voluntara proces civil. Cand o poate dispune judecatorul?

Conform art. 411 din Noul Cod de procedura civila:


Judecătorul va suspenda judecata:

- când amândouă părţile o cer;

- când niciuna dintre părţi, legal citate, nu se înfăţişează la strigarea cauzei. 

Cauza se judecă totuși dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă.

Important!
Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată.