29 mar. 2013

Suspendarea facultativa in procesul civil. Cazuri.


Instanţa poate suspenda judecata:

- când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;

- când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel;

- în alte cazuri prevăzute de lege.


Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă.

Instanţa poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că

- partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia;

- urmărirea penală care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză.

Cea mai bună platformă magazin online a momentului: Blugento

Pandemia asta care pare că nu se mai sfârșește, uite că ne-a făcut și pe noi românii mai tradiționaliști un pic să înțelegem că viitorul nu ...