30 mar. 2013

Termenul de apel in procesul civil.


Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

Termenul de apel  curge de la comunicarea hotărârii, chiar atunci când aceasta a fost făcută odată cu încheierea de încuviinţare a executării silite.

Dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de apel.
Pentru procuror, termenul de apel curge de la pronunţarea hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii.


 Termenul de apel suspendă executarea hotărârii de primă instanţă, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege. În aceleaşi condiţii, executarea se suspendă dacă apelul a fost exercitat în termen.

Apple iPhone 13 Pro Max de la Quickmobile, crucișătorul care sparge tiparele clasice smartphone

“Cand am testat  pentru prima oară un asemenea iPhone 13 Pro Max, nu mi-a venit sa cred cum arată și ce performanțe are. Nici tu nu vei cred...